En gruvboom som har vänt Norra Kanada in i landets snabbast växande ekonomi hotar nu en av kontinentens största orörda vildmarker, som ligger i Yukonterritoriet i norra Kanada. Peel River, som rinner genom centrala Yukon, är pulsådern i denna orörda region som nästan är sju gånger större än Yellowstone Nationalpark, denna flod är bara, Read More